Η δράση που εχει το Οζον στη οσφυαλγία
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ - ΚΗΛΗΣ ΔΙΣΚΟΥ Η ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΔΙΣΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ Οι μελετητές δείχνουν ότι ,μετά την έγχυση όζοντος από τον ιατρό στην περιοχή που πάσχει , την διείσδυση του όζοντος στην ρίζα που έχει φλεγμονή καθώς και στον νωτιαίο μυελό . Έτσι αποδεικνύουν ότι η έγχυση όζοντος από τον εξειδικευμένο και πιστοποιημένο ιατρό είναι από τις πιο ενδεδειγμένες συντηρητικές μεθόδους για την αντιμετώπιση κήλης δίσκου η φλεγμονής δίσκων της σπονδυλικής στήλης.