Διαλέξεις

 • 1. Συντηρητική Αντιμετώπιση της Οσφυαλγίας: 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Νοσοκομείο ΚΑΤ, 2/2/1991.
 • 2. Βοηθητικά μέσα στην Ημιπληγία: 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Απόκατάστασης, Νοσοκομείο ΚΑΤ , 19/10/1991.
 • 3. Λειτουργική Αποκατάσταση Σπονδυλικού Πόνου,  Εργονομία-Back School: Επιστημονική Ημερίδα Φυσικοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος  Θεσσαλονίκη , 24/10/1993.
 • 4. Διαταραχές κατάποσης, Διαγνωστική προσέγγιση-επανεκπαίδευση: 3ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Βορείου Ελλάδος, «Ημιπληγία-Θεραπευτική Αντιμετώπιση»,Θεσσαλονίκη, 17-19/3/1995.
 • 5. Πρόληψη της αθλητικής κάκωσης: 3ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή Κεφαλονιά, 1-3/9/1995.
 • 6. Οστεοπόρωση που οφείλεται σε Δυσχρησία:( Δημοσίευση) 3η Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείου ΚΑΤ, 10/3/1996.
 • 7.Πρόληψη της οστεοπόρωσης: Λιάκος Δ.,Δημητρακόπουλος Σ., Επιστημονική Ημερίδα Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών,(Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης),Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, 8/6/1996.
 • 8. Μυϊκή Δυστονία και Bioffedback: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «Νέες κλινικές εφαρμογές στην Αποκατάσταση», Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας  Καστρί, 13-14/12/1997.
 • 9. Βελονισμός: Μηχανισμοί πρόκλησης αναλγησίας 6ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή: « Χρόνιες Παθήσεις Ι (Οξύς - χρόνιος Μυοσκελετικός πόνος),Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ»,Κεφαλονιά, 4-6 /9/1998.
 • 10. EMG Biofeedback in funcional rehabilitation of upper limbs in tetraplegic patients E.Bakas , S. Dimitrakopoulos Department of Physical Medicin and Rehabilitation , KAT Hospital, Athens Congresso Internazionale di Neuroriabilitazione , « Tecnological and Cultural Progress in    Neuroriabilitation , Grand Hotel Chia Laguna ,Domus De Maria Cagliari , A.I.A.S. Fondazione Stefania Randazzo, 24,25,26,27, September 1998.
 • 11. Cοmparsion of motor and funcional efficiency protocols on the rehabilitation  programe of hemiplegic patients E Bakas , S Dimitrakopoulos Department of Physical Medicin and Rehabilitation, KAT ,Hospital  Athens Congresso Internationale di Neuroriabilitazione, «Tecnological and Cultural Progress in  Neuroriabilitation, Grand Hotel Chia Laguna ,Domus de Maria Cagliari, A.I.A.S. Fondazione Stefania Randazzo,24,25,26,27, September 1998.
 • 12. Προσθέσεις κάτω άκρων σε κολοβώματα άνωθεν του γόνατος Σ. Ν.Δημητρακόπουλος  21/3/1999 Αμφιθ.401 Γ.Σ.Ν.Α. Μετεκπαιδευτικά  μαθήματα Φ.Ι.Απ.
 • 13. «Επώδυνα Μυοσκελετικά σύνδρομα που οφείλονται στην εργασία» Ελλαδο-Κυπριακές ημέρες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 23,24/03/2002  Λεμεσσός Κύπρος.
 • 14. "Η μέθοδος της προλοθεραπείας για την αντιμετώπιση των επώδυνων μυοσκελετικών προβλημάτων": προσυνεδριακή Διημερίδα του 14ου Παμπελοποννησιακού ιατρικού Συνεδρίου, 8-9 Νοεμβρίου 2019