Επιστημονικές εργασίες - Δημοσιεύσεις

1.Ουροδυναμικά ευρήματα σε κακώσεις του Νωτιαίου μυελού: Παυλάκης Α.,Γκρούμας Ν.,Δημητρακόπουλος Σ.,Κοντουλάκος Π.,Μιχαήλ Ξ., 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, «Αποκατάσταση κακώσεων της Σπονδυλικής στήλης-Νωτιαίου μυελού Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Αθήνα,10-11/11/1990.

2.Low-Back pain among weight lifters of the Greek National Team: Vassiliadou E.,Groumas N.,Atsopardis S.,Dimitrakopoulos S.,Michael X., Kontoulakos P., 17ο Αθλητιατρικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Ένωσης των Λατινικών χωρών και των
χωρών της Μεσογείου, Αθήνα 25-28/6/1991.

3.Εκτίμηση της δράσης των Baclofen και Dantrolen στο μυϊκό τόνο και μυϊκή
ισχύ, με τη βοήθεια του εκκρεμούς σε ημιπληγικούς αρρώστους.(Δημοσίευση)
Δημητρακόπουλος Σ.,Felicetti G., 2οΠανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «Εγκεφαλική Παράλυση, Εγκεφαλικά Επεισόδια Ενηλίκων». Ευγενείδιο Ίδρυμα Αθήνα,6-8/11/1992.

4.Σχέση υπεξαρθρήματος με επώδυνο ώμο στις ημιπληγίες.(Δημοσίευση)
Παπαναστασίου Σ., Ατσοπάρδης Σ.,Δημητρακόπουλος Σ.,Γκρούμας Ν.,Μιχαήλ Ξ.,
Κοντουλάκος Π., 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης «Εγκεφαλική Παράλυση, Εγκεφαλικά Επεισόδια Ενηλίκων»,Ευγενείδιο Ίδρυμα Αθήνα,6-8/11/1992.

5.Miopatia da scompenso:Valutazione dei parametri in isicinesi (Δημοσίευση)
Varalda E.,Felicetti G.,Contardi A.,Dimitrakopoulos S.,
21 Πανιταλικό Συνέδριο της Ιταλικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
(S.M.F.E.R.), «Muscolo e Riabilitazione»,ROMA 10-13/10/1993

6. Αντικειμενοποίηση των υποκειμενικών αναφορών των αρρώστων με πόνο
στη μέση χρησιμοποιώντας ειδικό ερωτηματολόγιο.
Μπάκας Ε.,Τζάνος Γ.,Δημητρακόπουλος Σ.,Φλίσκας Η.,Πέτρου Γ.,
3ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα-
σης «Πόνος σε βλάβη του νωτιαίου Μυελού»,Πολεμικό Μουσείο Αθηνών,
27-28/5/1995

7. Επιδημιολογικές συσχετίσεις σε ασθενείς με οσφυαλγία.
Μπάκας Ε.,Τζάνος Γ.,Δημητρακόπουλος Σ.,Γκάκλος Δ.,Κέρτι Ε.,
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστα-
σης « Πόνος σε βλάβη του Νωτιαίου Μυελού»,Πολεμικό Μουσείο Αθηνών,
27-28/5/1995

8.Αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών σχημάτων για την αντιμετώπιση των
αρρώστων με πόνο στην οσφύ και παράγοντες που την επηρεάζουν.
Μπάκας Ε.,Τζάνος Γ.,Δημητρακόπουλος Σ.,Κολυδάς Ν.,
Συνέδριο Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης ΕΕΧΟΤ «Ν.ΓΙΑΝΕΣΤΡΑΣ-Π.ΣΜΥΡΝΗΣ», Θεσσαλονίκη,28-30/9/1995.

9.Vastus Medialis and Vastuws Lateralis muskular imbalance as an etiological
factor for anterior knee pain. (Δημοσίευση σε περιληψη)
Bakas E.,Dimitrakopoulos S.,Tzanos G., Liakos D.,
The First Mediterranean Congress of physical Medicin and Rehabilitation Herzilia Israel,May 2-06-1996 (Δημοσίευση)

10.Επιδημιολογικά δεδομένα σε ασθενείς με οσφυαλγία.
Δημητρακόπουλος Σ.,Φυσίατρος,Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
Νοσοκομείου ΚΑΤ.
ΙV Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ,6-8/9/1996

11.Vasus medialis and vastus Lateralis muscular imbalance as etiological
factor for anerior knee pain.
Bakas E.,Dimitrakopoulos S.,Tzanos G.,Papadeas A.,Papanikolaou A.,
Department of Physical Medicine And Rehabilitation,Hospital for accidents KAT
Hospital,Kifisia Athens Greece,
4th International Congress Of Nοrthern Greece Sports Medicin Assiciation, 19-2 June 1997,Thessalonikh Greece.

12.Quantitative,objective evaluation of subjective complaints in patients with low back pain (Δημοσίευση)
E.H.Bakas,S.Dimitrakopoulos,G.Sapkas,
Department of P.M.R.,Hospital for accident KAT Hospital Kifisia,Athens Greece,
Shientific journal : « Sistema Nervoso e Riabilitazione» No 3/97 pg: 49-59

13. Ανασκόπηση κλινικών παραμέτρων και άλλων παραγόντων που επηρεάζ-
ουν το πρόγραμμα αποκατάστασης και το τελικό αποτέλεσμα σε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση(ΚΕΚ), (Αναδρομική μελέτη 10 ετών).
Μπάκας Ε.,Τζάνος Γ.,Σιβετίδου Σ.,Δημητρακόπουλος Σ.,
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, «Νέες κλινικές Εφαρμογές στην Αποκατάσταση»,Αθήνα 13-14/12/1997
Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγροτικής Τράπεζας Καστρί.

14. Epidemiological data for the most common upper limb oneruse syndroms
(epicondylitis,rotator cuff tenontitis) (Δημοσίευση)
E..H..Bakas,S.N.Dimitrakopoulos,
Department of P.M.R. Hospital for accident,KAT,Kifisia Athens Greece,
Shientific journal : «Sistema Nervoso e Riabilitazione» No 1/1998 pag:47-58

15. Η δυναμική των πολυπαραγοντικών θεραπευτικών σχημάτων στην αποκα-
τάσταση της οσφυαλγίας: Αποτελεσματικότητα και παράγοντες που την
επηρεάζουν. (Δημοσίευση)
Ε.Η.Μπακας, Γ.Τζάνος, Σ.Δημητρακόπουλος ,Δ.Λιάκος
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Νοσοκομείου ΚΑΤ, Κηφισιά, Αθήνα.
Επιστημονικό Ιατρικό, Περιοδικό «Οστούν» Τόμος 9.Τεύχος 1 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 1998.

16. Οσφυαλγική Συνδρομή:Αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών σχημάτων
Ε.Μπάκας,Γ.Τζάνος,Σ.Δημητρακόπουλος,Π.Καλούδης,Γ.Παπαθέου,Α.Καρασερίδης
Κλινική ΦΙΑπ, Νοσοκομείου ΚΑΤ, 6ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας
με Διεθνή Συμμετοχή : « Χρόνιες Παθήσεις Ι»,( Οξύς- Χρόνιος Μυοσκελετικός Πόνος),Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ», Αργοστόλι Κεφαλονιά
4-6 /9/1998.

17. Chronic Spinal pain: Clinical and imaginary findings and main causal
factors
Bakas H.E., Tzanos G.,Roussos N.,Eυthimiou M.,Dimitrakopoulos S.,Tournakis G.,
Physical Medicine & Rehabilitation Department, KAT Hospital,Athens,Greece, 3rd
Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation,4-7 September 2000 Training Center of National Bank of Greece

18. Spinal cord injury follow up: The use of orthotics (KAFOs) and Wheelchair.
Bakas H.E.,Tzanos G.,Roussos N.,Karantoni B.,Dimitrakopoulos S.,Papadeas A.
Physical Medicine & Rehabilitation Department, KAT Hospital,Athens,Greece, 3rd
Mediterranean Congress of Physical Medicine and Rehabilitation,4-7 September 2000 Training Center of National Bank of Greece.

19. Ηλεκτρομυογραφικός έλεγχος: Συσχέτιση της αρχικής παραπομπής και της τελικής διάγνωσης.
Ρούσσος Ν.,Τζάνος Γ.,Παπαδέας Α.,Τουρνάκης Γ.,Δημητρακόπουλος Σ.,Κοτρώνη Α.,Μπάκας Ε. ΚΑΤ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,8-11/11/2000 Θεσσαλονίκη.

20. Ψυχολογικό Προφίλ και έξεις ασθενών με χρόνιο σπονδυλικό πόνο.
Τουρνάκης Γ.,Σαπαλίδου Κ.,Ευθυμίου Μ.,Βουρβουτσιωτου Β.,Δημητρακόπουλος Σ.,Τζάνος Γ.,Μπάκας Ε. . ΚΑΤ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων,8-11/11/2000 Θεσσαλονίκη.

21. Επιπλοκές σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και τελική
έκβαση του προγράμματος αποκατάστασης.
Ε.Μπάκας, Γ.Τουρνάκης, Γ.Κυρτσιρίδης, Σ.Δημητρακόπουλος, Κ.Καστανάς, Μ. Ζέρβας,Ν.Ρούσσος. ΚΑΤ Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ,
14ο Συμπόσιο Φυσικοθεραπείας με Διεθνή Συμμετοχή, 8-9-10 Δεκεμβρίου 2000
Αθήνα.

22. Η Αξιοποίηση της ηλεκτρομυογραφίας στη διερεύνηση ρευματολογικών
ασθενών. (Δημοσίευση σε περίληψη)
Ρούσσος Ν., Τζάνος Γ., Παπαδέας Α., Δημητρακόπουλος Σ. Δασκαλάκης Χ.,Μπάκας Ε., Κλινική Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείου ΚΑΤ, Αθήνα
ΧVI Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας 21-25 Νοεμβρίου 2000 ,Αθήνα

23. Συσχέτιση των χαρακτηριστικών του χρόνιου σπονδυλικού πόνου με το
μορφωτικό επίπεδο του ασθενούς. (Δημοσίευση σε περίληψη)
Δασκαλάκης Χ.,Ευθυμίου Μ.,Βουρβουτσιώτου Β.,Κυρίτσης Γ.,Δημητρακόπουλος
Σ.,Νάβαλης Κ.,Μπάκας Ε.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείου ΚΑΤ, Αθήνα
ΧVI Πανελλήνιο Συνέδριο Ρευματολογίας 21-25 Νοεμβρίου 2000 ,Αθήνα

24. Ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας
Μπάκας Ε.,Τζάνος Γ.,Σαπαλίδου Κ.,Ευθυμίου Μ.,Δημητρακόπουλος Σ.,
Παπανικολάου Α.,Μιχαήλ Ξ.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

25. Ποιότητα ζωής ασθενών με χρόνιο μυοσκελετικό πόνο
Μπάκας Ε.\.,Τουρνάκης Γ.,Τζάνος Γ.,Τζανή Ε.,Γρέντζελος Θ.,
Δημητρακόπουλος Σ.,Παπανικολάου Α.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

26. Αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των ποηγούμενων θεραπειών,
Για την αντιμετώπιση του χρόνιου σπονδυλικού τους πόνου
Τουρνάκης Γ.,Ευθυμίου Μ.,Δημητρακόπουλος Σ.,Σαραμούτση Κ.,Παπαδέας Α.,Τζιτζικώστας Κ.,Μπάκας Ε.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

27. Προβλήματα των ηλικιωμένων για την οστεοπόρωση και τα προβλήματα
που την συνοδεύουν (Π)
Σαπαλίδου Κ.,Κυρίτσης Γ.,Κουκούλας Ε.,Βουρβουτσιώτου Β.,Δημητρακόπουλος Σ.
Παπανικολάου Α.,Μπάκας Ε.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

28. Παρουσίαση ερευνητικού πρωτόκολου για τους ηλικιωμένους-
Επιδημιολογικά δεδομένα. (Π)
Μπάκας Ε.,Τζάνος Γ.,Σαπαλίδου Κ.,Λοϊζίδης Θ.,Δημητρακόπουλος Σ.,
Τουρνάκης Γ.,Μιχαήλ Ξ.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη

29. Συσχέτιση της συμμετοχής των ηλικιωμένων στις κοινωνικές εκδηλώσεις
με την περιοχή διαμονής,την οικογενειακή κατασταση και το μορφωτικό
επίπεδο.(Π)
Τζάνος Γ., Ρούσσος Ν., Δημητρακόπουλος Σ.,Λίακος Δ.,Κυρίτσης Γ., Τζανήυ Ε.,
Μπάκας Ε.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη.

30. Η πρόθεση ασθενών με Κ.Ν.Μ. για ολοκλήρωση της αποκατάστασης τους
σε μονάδες του εξωτερικού.(Π)
Μπάκας Ε., Τζάνος Γ.,Λοϊζίδης Θ.,Τoυρνάκης Γ.,Δημητρακόπουλος Σ.,Κυρίτσης Γ. Μιχαήλ Ξ.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη.

31. Μπορεί να επιβεβαιωθεί κλινικά και εργαστηριακά ο χρόνιος σπονδυλικός
πόνος ; (Π)
Τζάνος Γ.,Ρούσσος Ν.,Δημητρακόπουλος Σ.,Τζανή Ε.,Τσεμπερλίδου Ε.,
Κουλούλας Ε.,Μπάκας Ε.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Κατ ,Αθήνα
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης
« Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου
2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη.

32. Βελονισμός σαν μέθοδος αναλγησίας
Δημοσίευση «Φαρμακευτικός κόσμος» τεύχος 80 έτος 13ο Δεκέμβριος
2002-Ιανουάριος 2003.

33. Sci and alterations in family status after discharge.
E.Bakas, G.Tzanos, M.Efthimiou, S.Dimitrakopoulos, E.Tzemperlidou,
N.Tasiopoulos. PRM Department , KAT Hospital Athens Greece.
2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation
Medicine- ISPRM. “Reflection on Advances in Rehabilitation- Future Challenges
Prague, Czech Republic, May 18 –22, 2003.

34. How confirmation of osteoporosis affects elderly’s daily living.
E.Bakas, G.Kyritsis, E. Kouloulas, S.Dimitrakopoulos,K. Kotsifi, N.Tasiopoulos,
PRM Department , KAT Hospital Athens Greece.
2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation
Medicine- ISPRM. “Reflection on Advances in Rehabilitation- Future Challenges
Prague, Czech Republic, May 18 –22, 2003.

35. Clinical and imaginary manifestation of chronic spinal pain.
E.Bakas, G.Tournakis, M.Eythimiou, K.Kotsifi, G.Tzanos.
PRM Department , KAT Hospital Athens Greece.
2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation
Medicine- ISPRM. “Reflection on Advances in Rehabilitation- Future Challenges
Prague, Czech Republic, May 18 –22, 2003.

36. Quality of life in ederly.
E.Bakas, E.Tsemperlidou,E.Tzani, S.Dimitrakopoulos,K.Sapalidou
PRM Department , KAT Hospital Athens Greece.
2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation
Medicine- ISPRM. “Reflection on Advances in Rehabilitation- Future Challenges
Prague, Czech Republic, May 18 –22, 2003.

37. Επίπτωση του χρόνιου πόνου στην εργασία , στις κοινωνικές εκδηλώσεις
και στη σεξουαλική συμπεριφορά.
Β. Βουρβουτσιώτου, Γ.Κυρίτσης, Μ.Κουλούλας, Στ.Δημητρακόπουλος,Δ.Μόσχου, Ε.Τσεμπερλίδου, Ε.Μπάκας.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ.
9ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή,
Θέμα :Η εφηβεία. 5-7 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου
« Ο Κέφαλος» Κεφαλονιά.

38. Λήψη αναρρωτικών αδειών και επίδραση του χρόνιου μυοσκελετικού
πόνου στη εργασία.
Ε.τζανή, Γ.Τζάνος, Στ.Δημητρακόπουλος, Ε.τσεμπερλίδου, Κ.Κοτσίφη, Γ.τουρνάκης,Ε. Μπάκας.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ.
9ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή,
Θέμα :Η εφηβεία. 5-7 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου
« Ο Κέφαλος» Κεφαλονιά.

39. Σχέση του μορφωτικού επιπέδου και του χρόνιου μυοσκελετικού πόνου
Ε.Μπάκας, Στ.Δημητρακόπουλος, Γ.Τζάνος,Γ.Κυρίτσης, Φ.Γρέντζελος,
Ε.Κουλούλας, Γ.Τουρνάκης.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ.
9ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή,
Θέμα :Η εφηβεία. 5-7 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου
« Ο Κέφαλος» Κεφαλονιά.

40. Επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με την εμφάνιση του χρόνιου
μυοσκελετικού πόνου .
Ε.Μπάκας, Δ.Μόσχου ,Στ.Δημητρακόπουλος, Μ.Ευθυμίου, Ε.Κουλούλας,
Β.βουρβουτσιώτου, Γ.Τζάνος.
Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείο ΚΑΤ.
9ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας με διεθνή συμμετοχή,
Θέμα :Η εφηβεία. 5-7 Σεπτεμβρίου Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου
« Ο Κέφαλος» Κεφαλονιά.


41. Intravenus Injection with procaine(NeuralTherapy) for the treatment of Neuropatic pain.A case report.
G.Papathanasiou,S.Dimitrakopoulos,S.Pagalis, S.Sivetidou,E.Bakas.
PRM Department KAT Hospital Athens ,Athens GR. 9th Wprld Congress of International Society of Rhysical and
rehabilitation Medicine, June 19-23 Berlin,Germany

42. Ενδοδερμική έγχυση διαλύματος Dextrose 5% στην ευαίσθητη περιοχή για την διαχείριση του
πόνου σε ασθενή με αιμορραγικό Εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοπη οστεοποίηση ισχίου παρουσίαση περιστατικού.
Παναγιώτης Βορνιωτάκης, Αικατερίνη Κοτρώνη, Ζαΐρα Συμεωνίδο, Σταύρος Δημητρακόπουλος, Στυλιανός
Πάγκαλης,Μηνάς Κεσεκίδης, Ελευθέριος Μπάκας Κλινική ΦΙΑπ ΓΝΑ ΚΑΤ Αθήνα 14ο πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 26-29
Φεβρουαρίου 2016 Ευγενιδειο Ίδρυμα Αθήνα

43. Δημιουργία ιατρείου ειδικών επώδυνων μυοσκελετικών προβλημάτων, εφαρμογή Prolo-Neuralprolotherapy
καταγραφή κίνησης του ιατρείου Ζαΐρα Συμεωνίδου, Σταύρος Δημητρακόπουλος, Αικατερίνη Κοτρώνη, Στυλιανός Πάγκαλης,
Χαράλαμπος Χατζηαθανασίου, Παναγιώτης Βορνιωτάκης, Ελευθέριος Μπάκας14ο πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦΙΑπ 26-29 Φεβρουαρίου 2016 Ευγενιδειο Ίδρυμα Αθήνα