ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ

 1. Μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Εργαστήριο Ανοσολογίας στην κλινική Ρευματολογία» της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας.
 2. Ενημερωτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το AIDS του Υπουργείου Υγείας 23-24/3/1989
 3. Σεμινάριο «Ακράτεια ούρων» από την Ουρολογική κλινική της Πολυκλινικής Αθηνών.
 4. 1o,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.Απ.
 5. 15ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 9-13/5/1989
 6. 16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 8-12/5/1990
 7. Συμπόσιο Φ.Ι.ΑΠ. «Αγγειακά Εκγεφαλικά Επεισόδια».
 8. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον σακχ.Διαβήτη 1/4/1989
 9. Διαγνωστικά,Θεραπευτικά,και κοινωνικά προβλήματα της Επιληψίας, Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, Αθήνα 22/5/1989
 10. 1ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο μαστολογίας ,Αθήνα 27-30/3/1988
 11. 14ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 3-7/5/1988
 12. 3ο Πανιταλικό Εθνικό Συμπόσιο «Laser για το μυοπεριτοναικό πόνο στους γηριατρικούς ασθενείς, Μιλάνο Ιταλία,6-7/6/1992
 13. 17ο Αθλητιατρικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Ένωσης των Λατινικών χωρών και των Χωρών της Μεσογείου, Αθήνα 25-28/6/1991.
 14. 1ο μεταπτυχιακό σεμινάριο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 15-17/9/1988.
 15. 2ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Γεροντολογίας -Γηριατρικής Αθήνα,6-8/6/1991
 16. 4ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητιατρικής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη,19-22/6/1997.
 17. 1ο, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδρια Φ.Ι.Απ. 10-11/11/1990 Εθ.Ιδρ.Ερευνών, Αθήνα.
 18. 2ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 6-8/111992 Ευγενίδειο Ιδρυμα, Αθήνα
 19. 3ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 27-28/5/1995 Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 20 1η Επιστημονική Ημερίδα ,Κλινική Φ.Ι.Απ.401 Γ.Σ.Ν.Α, Αθήνα ,21/3/1998
 20. 4ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 13-14/12/1997 Κέντρο Αγροτ.Τραπεζας Καστρί
 21. 1o Convegno Internazionale del ULMMMA 1o corso di aggiornamento ROMA 3-4-5 Aprile 1998
 22. 6ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας Κεφαλονιά 4-6/9/1998
 23. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.Απ. !998-!999
 24. Σεμινάριο Μελέτης και εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών, της Ελληνικής εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών, μέλος της U.L.M.M.M.A.,: 1-3/10/1999 Νοσοκομείο Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία»
 25. 1η Ημερίδα της ΕΕΜΕΙΧ με Θέμα: “ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Ιατρικών χειρισμών-Manual Medicine” 6/11/1999 Νοσοκομείο ΚΑΤ. Αθήνα.
 26. 2η Επιστημονικη ημερίδα κλινικής ΦΙΑΠ 401 ΓΣΝΑ
 27. Εντατικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Οστεοπόρωση, 3-4- Μαρτίου 2000 Αμφιθέατρο 251 Νοσ. Αεροπορίας Αθήνα, Ελλ. Ρευματολογική Εταιρεία.
 28. 1ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 4/10/1998 401 ΓΣΝΑ,Θέμα : «Λειτουργική Εκτίμηση»
 29. 2ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 29/11/1998 401 ΓΣΝΑ,Θέμα « Φυσικά Μέσα –Θερμοθεραπεία»
 30. 3ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 24/01/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα» Ορθώσεις»
 31. 4ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 21/03/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα «Προσθέσεις»
 32. 5ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 23/05/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα « Ηλεκτροδιάγνωση».
 33. 6ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 10/10/1999 401 ΓΣΝΑ, Θέμα «Πολλαπλή σκλήρυνση».
 34. 8ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 23/01/2000 401 ΓΣΝΑ ,Θέμα «Παθήσεις του εξωπυραμιδικού συστήματος».
 35. 9ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 19/03/2000 401 ΓΣΝΑ, Θέμα « Μυοπάθειες»
 36. 10ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 28/05/2000 401 ΓΣΝΑ, Θέμα « Νευρογενής κύστη –επιπλοκές».
 37. 3η Επιστημονική Ημερίδα κλινικής ΦΙΑπ. 401 Αθήνα, ΓΣΝΑ 27/05/2000
 38. 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,4-7 Σεπτεμβρίου 2000 Αθήνα
 39. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 4-7-,Σεπτεμβρίου 2000 Αθήνα
 40. Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρείας ΦΙΑπ., «Οξύς και Χρόνιος Μυοσκελετικός πόνος- Νευροφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αντιμετώπιση»,Βιβλιοθήκη Νοσοκομείου «Υγεία»,08/10/2000
 41. 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων δυνάμεων, 8-11/11/2000, Θεσσαλονίκη
 42. 1ο Workshop Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με θέμα :« Τεχνικές Αντιμετώπισης Επώδυνων συνδρόμων», 2/12/2000 Αμφιθέατρο του 401 ΓΣΝΑ.
 43. Μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα « Επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα της περιοχής του αυχένα», 3/12/2000 401 ΓΣΝΑ
 44. Μετεκπαιδευτικό μάθημα της ΕΕΦΙΑπ με θέμα: « επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα των άνω άκρων»,28/1/2001, 401 ΓΣΝΑ.
 45. Σεμινάριο μελέτης και εφαρμογής Ιατρικών χειρισμών, 401 Γ.Σ.Ν.Α 18-20 Μαϊου 2001 Αθήνα
 46. Ελλαδο-Κυπριακές ημέρες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 23, 24/03/2002 Λεμεσσός Κύπρος
 47. Μετεκπαιδευτικό μάθημα (Workshop) της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα”Εφαρμογή Βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α” 13-14 Απριλίου 2002 Αμφιθέατρο 401 ΓΣΝ Αθηνών.
 48. Εκπαιδευτική επιστημονική εκδήλωση τμήματος ΦΙΑπ. «Υγεία» «Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην κλινική πράξη ΦΙΑπ. 17/11/2002 Αμφιθέατρο Μαιευτηρίου Μητέρα Αθήνα.
 49. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης « Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου 2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
 50. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θ’εμα: « Εφαρμογές ηλεκτροθεραπείας στην Αποκατάσταση» που διοργανώθηκε από την ΕΕΦΙΑπ. Και πραγματοποιήθηκε Το Σάββατο 10 Μαϊου 2003 στο Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ.
 51. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine- ISPRM. “Reflection on Advances in Rehabilitation- Future Challenges Prague, Czech Republic, May 18 –22, 2003
 52. Μετεκπαιδευτικό μάθημα με θέμα :«Πρωτόκολλα θεραπευτικής στο βελονισμό». Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού, Βασ.Σοφίας 54 Αθήνα, 03/02/2003
 53. 20 Ιατρικό και κοινωνικό Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών με Θέμα : «Η επίδραση του χρόνιου στα άτομα με τραυματική βλάβη νωτιαίου Μυελού» Λειτουργική αποκατάσταση-Προοπτική, με τη συνεργασία Α’ και Β’ Κλινικής Αποκατάστασης Ε.Ι.Α.Α. 5-7 Δεκεμβρίου 2003 Novotel Athens Αθήνα.
 54. 2ο Συμπόσιο Κλινικής Αποκατάστασης Ε.Ι.Α.Α. με θέμα « Μυελικός αυτοματισμός: Η αξιοποίηση της «παθολογίας» στη λειτουργικότητα του παραπληγικού» 5.7Δεκεμβρίου 2003 NOVOTEL ATHENS , Αθηνα
 55. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: « Εμβιομηχανική και Ανάλυση Βάδισης» που διοργανώθηκε από την ΕΕΦΙΑπ. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2003 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 401 ΓΣΝΑ.
 56. Διημερίδα ιατρικού Βελονισμού. 6-7 Μαίου 2006 ξνεοδοχείο Golden Age Οργάνωση Acu Science, Διεθνές μετεκπαιδευτικό κεντρο Βελονισμού.
 57. Σύνδρομα Μυοπεριτοναικού πόνου και θεραπευτική προσέγγιση 21/5/2005 Θεσσαλονίκη
 58. Abdominal Acupuncture ,Αθήνα 21/10/2006
 59. 7ο,8ο,9ο,10ο,11ο Πανελλήνια Συνέδρια ΦΙΑΠ
 60. παρακολούθηση «Εργαστήριο ενδαρθρικών εγχύσεων» με πρακτική εξάσκηση Αθήνα 29/01/2012 από την Ελληνικη Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
 61. 3,4 02 /2012 Παρακολούθηση διήμερου workshop στη Verona Italy με θέμα προλοθεραπεία (prolotherapy) University of Wisconsin School of Medicine and Public Health Director, Hackett Hemwall Foundation και από την Ιταλική Εταιρεία προλοθεραπείας.(SIMFER)
 62. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου θεραπευτική διαχείριση του αυτόνομου Νευρικού Συστήματος και εν τω βάθει τεχνικές εγχύσεων σε αυτόνομα γάγγλια..» από την Ελληνική εταιρεία neuraltherapy στις 2,2/03/2012
 63. 23,24, 03/2013 Παρακολούθηση workshop θεωρία-πρακτική εφαρμογής προλοθεραπείας στο Treviso Italy
 64. παρακολούθηση Workshop εφαρμογής -θεραπείας με κρουστικά κύματα στο KΙΕΒΟ 17/04/2013
 65. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου διαρκείας 28 ωρών με θέμα «Παθολογία του Μυοσκελετικού συστήματος» από την Ελληνική εταιρεία neuraltherapy και την Deutsche Gesellschaft fur Akupunktur und Neuraltherapie στις 25-28/10/2013
 66. Παρακολούθηση του σεμιναρίου «τοπογραφική ανατομία στη Neural Therapy I” 26,27 Απριλίου 2014
 67. Παρακολούθηση του Παγκόσμιου workshop of Neural Prolotherapy Ferrara Italy 09-12/5/2014 από το The Hachett Hemwall Foundation και την SIPRO.
 68. Παρακολούθηση Παρακολούθηση σαν assistant instructor το prolotherapy workshop lower limb module από την ΕΕΦΙΑπ και την την Ιταλική Επιστημονική εταιρεία προλοθεραπείας SIPRO Αθήνα 12,13/07/2015
 69. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου Neural Therapy με αντικείμενο την κεφαλαλγία και τις Γυναικολογικές –ουρολογικές παθήσεις διάρκειας 28 ωρών που πραγματοποιήθηκε στηνΑθήνα από 25-28 Οκτωβρίου 2014.
 70. αρακολούθηση πρακτικού workshop στην Istanbul Turkey, 16,17/01/2015 που οργανώθηκε από τις The Hachett Hemwall Foundation , την SIPRO(Ιταλική εταιρεία προλοθεραπείας, Turkey prolotherpay association.
 71. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου στην neural therapy με θέμα :αυτόνομο νευρικό σύστημα και εν τω βάθει τεχνικές» Αθήνα 20-22/03/2015.
 72. Παρακολούθηση σεμιναρίου neural Therapy με θέμα τοπογραφική Ανατομία ,Αθήνα 9,10/05/2015
 73. Παρακολούθηση σαν assistant instructor το prolotherapy workshop upper limb module από την ΕΕΦΙΑπ και την την Ιταλική Επιστημονική εταιρεία προλοθεραπείας SIPRO Αθήνα 29,30/05/2015
 74. Παρακολούθηση του σεμινάριου Neural Therapy ,με θέμα φυσιολογία και παθολογία του στοματογναθικού συστήματος, διάγνωση και θεραπεία πεδίων διαταραχών της στοματογναθικής περιοχής, τεχνικές εγχύσεων, Αθήνα 13, 14/06/201
 75. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine in conjunction with the 120th Congress of the German Society of Physical Medicine and Rehabilitation & the Annual Meeting of the Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation | 19 - 23 June 2015 - Maritim Hotel – Berlin
 76. Παρακολούθηση του πρακτικού σεμιναρίο στην Neural therapy με αντικείμενο τις τεχνικές αποτοξίνωσης στα χρόνια νοσήματα διαρκείας 24 ωρών στην Αθήνα 19-21/09/2015
 77. Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα : «basic principles of bioresonance and use of Biomedis device” –Βιοσυντονισμό στις 26,27/9/2015 στην Θεσσαλονίκη
 78. Παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου διαρκείας 64 ωρών με θέμα «Anatomy for neuraltherapists” στο Ινστιτούτο Ανατομίας του Πανεπιστήμιου Graz στην Αυστρία 27-31/10/2015
 79. Παρακολούθηση σεμιναρίου βασικού κύκλου εκπαίδευσης στην Neural Therapy 16 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 12, 13/12/2015
 80. Παρακολούθηση θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου με θέμα : “Αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού στα πλαίσια άσκησης της Neural Therapy" διαρκείας 4 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2016
 81. Απόκτηση διπλώματος μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Neural therapy στις 6/02/2016
 82. Απόκτηση διπλώματος μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Neural therapy στις 6/02/2016
 83. Παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου στα πλαίσια της οζονοθεραπείας από την Societa Scientifica di Ossigeno Οzono Terapia(SIOOT), Bergamo 05/03/2016
 84. Παρακολούθηση εργασιών, για αντιμετώπιση επώδυνων παθήσεων ,με την μέθοδο της neuromodulation (στα πλαίσια της Neural Therapy) στο Rome American Hospital στη Ρώμη στις 26,27/04/2016.
 85. Συμμετοχή ,σαν εκπαιδευτής , στο Prolotherapy Workshop της SIPRO και HACKETT HEMWALL PATTERSON FOUNDATION Grecce Prolotherapy Mission 3-5 /6/2016 ΚΡΗΤΗ
 86. Παρακολούθηση του Σεμιναρίου "Spine prolotheray" που έγινε στην Φερράρα Ιταλία από την SIPRO 5-7 /11/2016
 87. Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα “shock wave Athens” εφαρμογή κρουστικών κυμάτων ,που έγινε στην Αθήνα 14-15/5/2016.
 88. Παρακολούθηση του "3rd International Musculoskeletal ultrasound Course " που έγινε στην Αθήνα από την MITOS 1-3/12/2016
 89. Παρακολούθηση σεμιναρίου Βελονισμού, 14 ωρών με θέμα»Foundations of master Tung’s Accupuncture System &The I-Ching balance Methods” πού έγινε στην Αθήνα 24 - 25 Σεπτεμβρίου 2016
 90. Συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής στο Greek prolotherapy Mission 2017 που έγινε από το «European School of Prolotherapy -SIPRO" στα Ανώγεια Κρήτη 05/6/2017-09/6/2017.
 91. Συμμετοχή στην εθελοντική εφαρμογή προλοθεραπείας "Greek prolotherapy Mision 2017" που έγινε στην Κρήτη ,Ανώγεια από την European School of Prolotherapy στις 2-10/06/2017
 92. Συμμετοχή στην εθελοντική εφαρμογή προλοθεραπείας "Greek prolotherapy Mision 2017" που έγινε στην Κρήτη ,Ανώγεια από την European School of Prolotherapy στις 21-23/07/2017
 93. Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα : εφηρμοσμένη κινησιολογία (applied kinesiology & interlink methods) που έγινε στην Αθήνα 11-12 Νοεμβρίου 2017
 94. Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα : εφηρμοσμένη κινησιολογία (applied kinesiology & interlink methods) που έγινε στην Αθήνα 16-17 Δεκεμβρίου 2017
 95. Παρακολούθηση του σεμιναρίου "Prolotherapy Master Class" που έγινε από την SIPRO ,στη Ferrara Italy 08-10/02/2018
 96. Παρακολούθηση-εκπαίδευση ημερίδας με θέμα "εφαρμογή επιθέματος Quteza" που έγινε στην Αθήνα 12/05/2018
 97. Συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής στο Greek prolotherapy Mission 2018 που έγινε από το «European School of Prolotherapy –SIPRO” στα Ανώγεια Κρήτη 01-08 Ιουνίου 2018
 98. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου "prolotherapy spine module" που έγινε από την "European School of prolotherapy" στην Αθήνα 14, 15 Δεκεμβρίου 2018
 99. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου "prolotherapy course of the lower extremity" που έγινε στη Φερραρα Ιταλία από το "European School of Prolotherapy" και την SIPRO (Societa Italiana di proloterapia) στις 6-7/4/2019
 100. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής, στο European Prolotherapy Mission 2019 που έγινε από την SIPRO και ESP, στα Ανώγεια Κρήτη 15-20 Ιουλίου 2019
 101. Παρακολούθηση του «Cadaver Prolotherapy Master Class που έγινε στο Ανατομείο του Πανεπιστημίου Γκρατς Αυστρία από την European School of prolotherapy στις 07/09/2019
 102. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου "Neural prolotherapy" που έγινε στην Αθήνα από την " European school of prolotherapy" την 25-26/07/2020
 103. Παρακολούθηση-συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου “Neural prolotherapy” που έγινε στην Αθήνα από την “European School of Prolotherapy” στις 19-20 Ιουνίου 2021
 104. Παρακολούθηση του 1ου Συνεδρίου Οζονοθεραπείας που έγινε από την Ελληνική Ιατρική Εταιρεία οζονοθεραπείας στο κέντρο Αποκατάστασης ΑΚΤΙΟΣ την 24,25 Σεπτεμβρίου 2022
 105. Παρακολούθηση του European Prolotherapy Master Class που έγινε από την European School of Prolotherapy στο Ηράκλειο Κρήτη την 6-8 Ιουνίου 2023
 106. Παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα "Scalp acupuncture - YNSA" που έγινε στην Αθήνα από την International School of Scalp Acupuncture (PNIMA) την 8-9-10 Σεπτεμβρίου 2023
 107. Συμμετοχη σαν κλινικός εκπαιδευτής στο σεμινάριο που έγινε στη Σόφια Βουλγαρία με θέμα «prolotherapy mission”που έγινε από την European school of prolotherapy (ESP) την 11-16 Σεπτεμβρίου 2023