ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ

 • 1. Μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Εργαστήριο Ανοσολογίας στην κλινική Ρευματολογία» της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας.
 • 2. Ενημερωτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το AIDS του Υπουργείου Υγείας 23-24/3/1989
 • 3. Σεμινάριο «Ακράτεια ούρων» από την Ουρολογική κλινική της Πολυκλινικής Αθηνών.
 • 4. 1o,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.Απ.
 • 5. 15ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 9-13/5/1989
 • 6.16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 8-12/5/1990
 • 7.Συμπόσιο Φ.Ι.ΑΠ. «Αγγειακά Εκγεφαλικά Επεισόδια».
 • 8.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον σακχ.Διαβήτη 1/4/1989
 • 9.Διαγνωστικά,Θεραπευτικά,και κοινωνικά προβλήματα της Επιληψίας, Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, Αθήνα 22/5/1989
 • 10.1ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο μαστολογίας ,Αθήνα 27-30/3/1988
 • 11.14οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 3-7/5/1988
 • 12. 3ο Πανιταλικό Εθνικό Συμπόσιο «Laser για το μυοπεριτοναικό πόνο στους γηριατρικούς ασθενείς, Μιλάνο Ιταλία,6-7/6/1992
 • 13.17ο Αθλητιατρικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Ένωσης των Λατινικών χωρών και των Χωρών της Μεσογείου, Αθήνα 25-28/6/1991.
 • 14.1ο μεταπτυχιακό σεμινάριο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 15-17/9/1988.
 • 15.2ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Γεροντολογίας -Γηριατρικής Αθήνα,6-8/6/1991
 • 16.4ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητιατρικής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη,19-22/6/1997.
 • 17.1ο, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδρια Φ.Ι.Απ. 10-11/11/1990 Εθ.Ιδρ.Ερευνών, Αθήνα.
 • 18. 2ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 6-8/111992 Ευγενίδειο Ιδρυμα, Αθήνα
 • 19. 3ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 27-28/5/1995 Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 20 1η Επιστημονική Ημερίδα ,Κλινική Φ.Ι.Απ.401 Γ.Σ.Ν.Α, Αθήνα ,21/3/1998
 • 21. 4ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 13-14/12/1997 Κέντρο Αγροτ.Τραπεζας Καστρί
 • 22. 1o Convegno Internazionale del ULMMMA 1o corso di aggiornamento ROMA 3-4-5 Aprile 1998
 • 23. 6ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας Κεφαλονιά 4-6/9/1998
 • 24. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.Απ. !998-!999
 • 25.Σεμινάριο Μελέτης και εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών, της Ελληνικής εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών, μέλος της U.L.M.M.M.A.,: 1-3/10/1999 Νοσοκομείο Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία»
 • 26.1η Ημερίδα της ΕΕΜΕΙΧ με Θέμα: “ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Ιατρικών χειρισμών-Manual Medicine” 6/11/1999 Νοσοκομείο ΚΑΤ. Αθήνα.
 • 27. 2η Επιστημονικη ημερίδα κλινικής ΦΙΑΠ 401 ΓΣΝΑ
 • 28.Εντατικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Οστεοπόρωση, 3-4- Μαρτίου 2000 Αμφιθέατρο 251 Νοσ. Αεροπορίας Αθήνα , Ελλ. Ρευματολογική Εταιρεία.
 • 29.1ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 4/10/1998 401 ΓΣΝΑ,Θέμα : «Λειτουργική Εκτίμηση»
 • 30.2ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 29/11/1998 401 ΓΣΝΑ,Θέμα « Φυσικά Μέσα –Θερμοθεραπεία»
 • 31. 3ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 24/01/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα» Ορθώσεις»
 • 32.4ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 21/03/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα «Προσθέσεις»
 • 33.5ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 23/05/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα « Ηλεκτροδιάγνωση».
 • 34.6ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 10/10/1999 401 ΓΣΝΑ, Θέμα «Πολλαπλή σκλήρυνση».
 • 35.8ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 23/01/2000 401 ΓΣΝΑ ,Θέμα «Παθήσεις του εξωπυραμιδικού συστήματος».
 • 36.9ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 19/03/2000 401 ΓΣΝΑ, Θέμα « Μυοπάθειες»
 • 37.10ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 28/05/2000 401 ΓΣΝΑ, Θέμα « Νευρογενής κύστη –επιπλοκές».
 • 38.3η Επιστημονική Ημερίδα κλινικής ΦΙΑπ. 401 Αθήνα, ΓΣΝΑ 27/05/2000
 • 39. 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,4-7 Σεπτεμβρίου 2000 Αθήνα
 • 40. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 4-7-,Σεπτεμβρίου 2000 Αθήνα
 • 41. Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρείας ΦΙΑπ., «Οξύς και Χρόνιος Μυοσκελετικός πόνος- Νευροφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αντιμετώπιση»,Βιβλιοθήκη Νοσοκομείου «Υγεία»,08/10/2000
 • 42. 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων δυνάμεων, 8-11/11/2000, Θεσσαλονίκη
 • 43. 1ο Workshop Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με θέμα :« Τεχνικές Αντιμετώπισης Επώδυνων συνδρόμων», 2/12/2000 Αμφιθέατρο του 401 ΓΣΝΑ.
 • 44. Μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα « Επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα της περιοχής του αυχένα», 3/12/2000 401 ΓΣΝΑ
 • 45.Μετεκπαιδευτικό μάθημα της ΕΕΦΙΑπ με θέμα: « επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα των άνω άκρων»,28/1/2001, 401 ΓΣΝΑ.
 • 46.Σεμινάριο μελέτης και εφαρμογής Ιατρικών χειρισμών, 401 Γ.Σ.Ν.Α 18-20 Μαϊου 2001 Αθήνα
 • 47. Ελλαδο-Κυπριακές ημέρες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 23, 24/03/2002 Λεμεσσός Κύπρος
 • 48. Μετεκπαιδευτικό μάθημα (Workshop) της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα”Εφαρμογή Βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α” 13-14 Απριλίου 2002 Αμφιθέατρο 401 ΓΣΝ Αθηνών.
 • 49. Εκπαιδευτική επιστημονική εκδήλωση τμήματος ΦΙΑπ. «Υγεία» «Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην κλινική πράξη ΦΙΑπ. 17/11/2002 Αμφιθέατρο Μαιευτηρίου Μητέρα Αθήνα.
 • 50. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης « Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου 2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
 • 51. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θ’εμα: « Εφαρμογές ηλεκτροθεραπείας στην Αποκατάσταση» που διοργανώθηκε από την ΕΕΦΙΑπ. Και πραγματοποιήθηκε Το Σάββατο 10 Μαϊου 2003 στο Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ.
 • 52. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine- ISPRM. “Reflection on Advances in Rehabilitation- Future Challenges Prague, Czech Republic, May 18 –22, 2003
 • 53. Μετεκπαιδευτικό μάθημα με θέμα :«Πρωτόκολλα θεραπευτικής στο βελονισμό». Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού, Βασ.Σοφίας 54 Αθήνα, 03/02/2003
 • 54. 20 Ιατρικό και κοινωνικό Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών με Θέμα : «Η επίδραση του χρόνιου στα άτομα με τραυματική βλάβη νωτιαίου Μυελού» Λειτουργική αποκατάσταση-Προοπτική, με τη συνεργασία Α’ και Β’ Κλινικής Αποκατάστασης Ε.Ι.Α.Α. 5-7 Δεκεμβρίου 2003 Novotel Athens Αθήνα.
 • 55. 2ο Συμπόσιο Κλινικής Αποκατάστασης Ε.Ι.Α.Α. με θέμα « Μυελικός αυτοματισμός: Η αξιοποίηση της «παθολογίας» στη λειτουργικότητα του παραπληγικού» 5.7Δεκεμβρίου 2003 NOVOTEL ATHENS , Αθηνα
 • 56. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: « Εμβιομηχανική και Ανάλυση Βάδισης» που διοργανώθηκε από την ΕΕΦΙΑπ. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2003 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 401 ΓΣΝΑ.
 • 57. Διημερίδα ιατρικού Βελονισμού. 6-7 Μαίου 2006 ξνεοδοχείο Golden Age Οργάνωση Acu Science, Διεθνές μετεκπαιδευτικό κεντρο Βελονισμού.
 • 58. Σύνδρομα Μυοπεριτοναικού πόνου και θεραπευτική προσέγγιση 21/5/2005 Θεσσαλονίκη
 • 59. Abdominal Acupuncture ,Αθήνα 21/10/2006
 • 60. 7ο. ,8ο,9ο,10ο,11ο Πανελλήνια Συνέδρια ΦΙΑΠ
 • 61. παρακολούθηση «Εργαστήριο ενδαρθρικών εγχύσεων» με πρακτική εξάσκηση Αθήνα 29/01/2012 από την Ελληνικη Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
 • 62. 3,4 02 /2012 Παρακολούθηση διήμερου workshop στη Verona Italy με θέμα προλοθεραπεία (prolotherapy) University of Wisconsin School of Medicine and Public Health Director, Hackett Hemwall Foundation και από την Ιταλική Εταιρεία προλοθεραπείας.(SIMFER)
 • 63. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου θεραπευτική διαχείριση του αυτόνομου Νευρικού Συστήματος και εν τω βάθει τεχνικές εγχύσεων σε αυτόνομα γάγγλια..» από την Ελληνική εταιρεία neuraltherapy στις 2,2/03/2012
 • 64. 23,24, 03/2013 Παρακολούθηση workshop θεωρία-πρακτική εφαρμογής προλοθεραπείας στο Treviso Italy
 • 65. παρακολούθηση Workshop εφαρμογής -θεραπείας με κρουστικά κύματα στο KΙΕΒΟ 17/04/2013
 • 66. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου διαρκείας 28 ωρών με θέμα «Παθολογία του Μυοσκελετικού συστήματος» από την Ελληνική εταιρεία neuraltherapy και την Deutsche Gesellschaft fur Akupunktur und Neuraltherapie στις 25-28/10/2013
 • 67. Παρακολούθηση του σεμιναρίου «τοπογραφική ανατομία στη Neural Therapy I” 26,27 Απριλίου 2014
 • 68. Παρακολούθηση του Παγκόσμιου workshop of Neural Prolotherapy Ferrara Italy 09-12/5/2014 από το The Hachett Hemwall Foundation και την SIPRO.
 • 69. Παρακολούθηση Παρακολούθηση σαν assistant instructor το prolotherapy workshop lower limb module από την ΕΕΦΙΑπ και την την Ιταλική Επιστημονική εταιρεία προλοθεραπείας SIPRO Αθήνα 12,13/07/2015
 • 70. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου Neural Therapy με αντικείμενο την κεφαλαλγία και τις Γυναικολογικές –ουρολογικές παθήσεις διάρκειας 28 ωρών που πραγματοποιήθηκε στηνΑθήνα από 25-28 Οκτωβρίου 2014.
 • 71.Παρακολούθηση πρακτικού workshop στην Istanbul Turkey, 16,17/01/2015 που οργανώθηκε από τις The Hachett Hemwall Foundation , την SIPRO(Ιταλική εταιρεία προλοθεραπείας, Turkey prolotherpay association.
 • 72. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου στην neural therapy με θέμα :αυτόνομο νευρικό σύστημα και εν τω βάθει τεχνικές» Αθήνα 20-22/03/2015.
 • 73. Παρακολούθηση σεμιναρίου neural Therapy με θέμα τοπογραφική Ανατομία ,Αθήνα 9,10/05/2015
 • 74. Παρακολούθηση σαν assistant instructor το prolotherapy workshop upper limb module από την ΕΕΦΙΑπ και την την Ιταλική Επιστημονική εταιρεία προλοθεραπείας SIPRO Αθήνα 29,30/05/2015
 • 77. Παρακολούθηση του σεμινάριου Neural Therapy ,με θέμα φυσιολογία και παθολογία του στοματογναθικού συστήματος, διάγνωση και θεραπεία πεδίων διαταραχών της στοματογναθικής περιοχής, τεχνικές εγχύσεων, Αθήνα 13, 14/06/201
 • 78. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine in conjunction with the 120th Congress of the German Society of Physical Medicine and Rehabilitation & the Annual Meeting of the Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation | 19 - 23 June 2015 - Maritim Hotel – Berlin
 • 79. Παρακολούθηση του πρακτικού σεμιναρίο στην Neural therapy με αντικείμενο τις τεχνικές αποτοξίνωσης στα χρόνια νοσήματα διαρκείας 24 ωρών στην Αθήνα 19-21/09/2015
 • 80. Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα : «basic principles of bioresonance and use of Biomedis device” –Βιοσυντονισμό στις 26,27/9/2015 στην Θεσσαλονίκη
 • 81. Παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου διαρκείας 64 ωρών με θέμα «Anatomy for neuraltherapists” στο Ινστιτούτο Ανατομίας του Πανεπιστήμιου Graz στην Αυστρία 27-31/10/2015
 • 82. Παρακολούθηση σεμιναρίου βασικού κύκλου εκπαίδευσης στην Neural Therapy 16 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 12, 13/12/2015
 • 83. Παρακολούθηση θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου με θέμα : “Αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού στα πλαίσια άσκησης της Neural Therapy" διαρκείας 4 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2016
 • 84. Απόκτηση διπλώματος μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Neural therapy στις 6/02/2016
 • 85. Απόκτηση διπλώματος μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Neural therapy στις 6/02/2016
 • 86. Παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου στα πλαίσια της οζονοθεραπείας από την Societa Scientifica di Ossigeno Οzono Terapia(SIOOT), Bergamo 05/03/2016
 • 87. Παρακολούθηση εργασιών, για αντιμετώπιση επώδυνων παθήσεων ,με την μέθοδο της neuromodulation (στα πλαίσια της Neural Therapy) στο Rome American Hospital στη Ρώμη στις 26,27/04/2016.
 • 88. Συμμετοχή ,σαν εκπαιδευτής , στο Prolotherapy Workshop της SIPRO και HACKETT HEMWALL PATTERSON FOUNDATION Grecce Prolotherapy Mission 3-5 /6/2016 ΚΡΗΤΗ
 • 89. Παρακολούθηση του Σεμιναρίου "Spine prolotheray" που έγινε στην Φερράρα Ιταλία από την SIPRO 5-7 /11/2016
 • 90. Παρακολούθηση σεμιναρίου  με θέμα “shock wave Athens” εφαρμογή κρουστικών κυμάτων ,που έγινε στην Αθήνα 14-15/5/2016.
 • 91. Παρακολούθηση του "3rd International Musculoskeletal ultrasound Course " που έγινε στην Αθήνα από την MITOS  1-3/12/2016
 • 92. Παρακολούθηση σεμιναρίου Βελονισμού ,14 ωρών με θέμα»Foundations of master Tung’s Accupuncture System &The I-Ching balance Methods” πού έγινε στην Αθήνα  24 - 25 Σεπτεμβρίου  2016
 • 93. Συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής στο Greek prolotherapy Mission 2017 που έγινε  από το «European School of Prolotherapy -SIPRO" στα Ανώγεια Κρήτη 05/6/2017-09/6/2017.
 • 94. Συμμετοχή στην εθελοντική εφαρμογή προλοθεραπείας "Greek prolotherapy Mision 2017"που έγινε στην Κρήτη ,Ανώγεια από την European School of Prolotherapy στις 2-10/06/2017
 • 95. Συμμετοχή στην εθελοντική εφαρμογή προλοθεραπείας "Greek prolotherapy Mision 2017"που έγινε στην Κρήτη ,Ανώγεια από την European School of Prolotherapy στις 21-23/07/2017
 • 96. Παρακολούθηση  σεμιναρίου με θέμα : εφηρμοσμένη κινησιολογία (applied kinesiology & interlink methods)  που έγινε στην Αθήνα 11-12 Νοεμβρίου 2017
 • 97. Παρακολούθηση  σεμιναρίου με θέμα : εφηρμοσμένη κινησιολογία (applied kinesiology & interlink methods)  που έγινε στην Αθήνα 16-17 Δεκεμβρίου  2017
 • 98. Παρακολούθηση του σεμιναρίου “Prolotherapy Master Class” που έγινε από την SIPRO ,στη Ferrara Italy  08-10/02/2018
 • 99. Παρακολούθηση-εκπαίδευση   ημερίδας  με θέμα «εφαρμογή επιθέματος Quteza”  που έγινε στην Αθήνα  12/05/2018
 • 100. Συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής στο Greek prolotherapy Mission 2018 που έγινε από το «European School of Prolotherapy –SIPRO” στα Ανώγεια Κρήτη 01-08 Ιουνίου 2018
 • 101. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου " prolotherapy spine module" που έγινε από την "European School of prolotherapy" στην Αθήνα 14, 15 Δεκεμβρίου 2018
 • 102. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου "prolotherapy course of the lower extremity" που έγινε στη Φερραρα  Ιταλία από το "European School of Prolotherapy'' και την SIPRO (Societa Italiana di proloterapia)   στις  6-7/4/2019
 • 103. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής, στο European Prolotherapy Mission 2019 που έγινε από την SIPRO και ESP, στα Ανώγεια Κρήτη 15-20 Ιουλίου 2019
 • 104. Παρακολούθηση του «Cadaver Prolotherapy Master Class" που έγινε στο Ανατομείο του Πανεπιστημίου Γκρατς Αυστρία από την European School of prolotherapy στις 07/09/2019
 • 105. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου «Neural prolotherapy"που έγινε στην Αθήνα από την " European school of prolotherapy" την 25-26/07/2020
 • 106. Παρακολούθηση-συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου “Neural prolotherapy” που έγινε στην Αθήνα από την “European School of Prolotherapy” στις 19-20 Ιουνίου 2021