Άλλες Δραστηριότητες

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
 • 3Ο  Μεσογειακό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και 5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, 4-7 /09/2000, Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, Αθήνα.

 • ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
 • Συμμετοχή στη μονογραφία «Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση-Οστεοπόρωση», Επιμέλεια: Μπάκας Ε.,  Αθήνα 10 Μαρτίου 1996, 3η Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Νοσοκομείου ΚΑΤ. 
 • Συμμετοχή στο σύγγραμμα «Κάκωση Νωτιαίου Μυελού» Ελ. Μπάκας στο κεφάλαιο 82. « Επαγγελματική αποκατάσταση και ανεξάρτητη διαβίωση του ατόμου με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού» Ιατρικές εκδ. Κωνσταντάρα 2012

 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
 • Έχει ληφθεί θέμα διδακτορικής διατριβής από την Ορθοπεδική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: Εκτίμηση του εκτατικού μηχανισμού του γόνατος με τη βοήθεια Η.Μ.Γ. BIOFEEDBACK.

 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 • Εξεπλήρωσα την δωδεκάμηνη υπηρεσία υπαίθρου (3/3/1993- 2/3/1994),στο Αγροτικό Ιατρείο Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας κατόπιν της υπ’αριθμό: ΔΥ/Α/ 3773/93 απόφασης του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 • ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
 • Εργάστηκα από Ιανουάριο 1990-Ιούνιο 1990 στο Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α.) σε τακτικό ωράριο (Ιατρός κατ’ επίσκεψη),αλλά και καλύπτοντας τις εφημερίες της κλινικής Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

 • ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • 1) Εκλέχθηκα στο Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και    Αποκατάστασης στις εκλογές που έγιναν την 22/3/1998  και  μου ανατέθηκε η θέση του  Γραμματέα.
 • 2) εκλέχθηκα το 1999 Αντιπρόεδρος στην Eλληνική Εταιρεία Ιατρικών Χειρισμών «Manual Medicine».
 • 3) Μέλος της Επιστημονικής  Εταιρείας Φυσικής ιατρικής και Αποκατάστασης Ιταλίας (SIMFER).
 • 4) Μέλος της Αθλητιατρικής Εταιρείας Ελλάδος
 • 5) Οργάνωση-Συμμετοχη εφρμογής προλοθεραπείας( prolotherapy) στο διήμερο workshop με διεθνή συμμετοχή,για μυοσκελετικα προβλήματα, στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Ηλιούπολης στην 8,9, 12/2012
 • 6) Οργάνωση-Συμμετοχη εφρμογής προλοθεραπείας( prolotherapy) στο διήμερο workshop με διεθνή συμμετοχή,για μυοσκελετικα προβλήματα, στο κοινωνικό ιατρείο του Δήμου Ηλιούπολης εθελοντικά στην 24-26 /05/2013
 • 7) Συμμετοχή, εθελοντικά στο κοινωνικό Ιατρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
 • 8) Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας neuraltherapy και μελέτης ομοιόστασης
 • 9) Μέλος της Ιταλικής Εταιρείας προλοθεραπείας (SIMFER)
 • 10) Υπεύθυνος εξωτερικών ιατρείων “διαχείρισης επώδυνων μυοσκελετικών προβλημάτων” στο νοσοκομείο ΚΑΤ.
  (Κάθε Παρασκευή – 10 πμ – 1 μμ) Κατόπιν ειδικής άδειας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.