Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση (ΦΙΑπ) είναι μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα, που άρχισε να αναπτύσσεται σε άλλες χώρες από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λόγω των στρατιωτών που κατόρθωσαν να επιζήσουν αποκτώντας όμως βαριές αναπηρίες οι οποίοι έπρεπε να επανενταχθούν στην κοινωνία. Στην Αμερική αναπτύχθηκε μετά τον ΙΙ Παγκόσμιο πόλεμο και ισχυροποιήθηκε μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο υπεύθυνος ιατρός που την ασκεί είναι ο ιατρός που κατέχει την ειδικότητα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (Φ.Ι.Απ.), ο οποίος συνοπτικά συνηθίζεται να ονομάζεται, Φυσίατρος.
Η ΦΙΑπ θεωρείται «μία διαδικασία δραστικής αλλαγής από την οποία ένα άτομο που κατέστη ανάπηρο, αποκτά την γνώση και τις ικανότητες που χρειάζονται για την καλύτερη φυσική, ψυχολογική και κοινωνική του λειτουργία».
Η Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση είναι η ιατρική ειδικότητα που σχετίζεται με την προαγωγή της φυσικής και νοητικής λειτουργικότητας, με τις δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς), με την συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας ζωής) και την τροποποίηση των ατομικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων.
Θεωρείται υπεύθυνη για την διαχείριση της πρόληψης, της διάγνωσης, των θεραπειών  και της αποκατάστασης ατόμων με ανικανότητα και νοσηρότητα σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή αφού ο υπεύθυνος ιατρός ΦΙΑπ -Φυσίατρος , κάνει τη διάγνωση, εκτιμήσει την λειτουργικότητα του ασθενούς, καθορίζει και τους θεραπευτικούς στόχους και την υλοποίησή τους.
Καθιστά το άτομο υπεύθυνο και το εντάσσει σαν ενεργό μέλος στην θεραπευτική Ομάδα, προσαρμοζόμενη η θεραπεία στο άτομο και όχι το αντίστροφο. Η παρέμβαση της Φ.Ι.Α.Π. γίνεται σε όλα τα επίπεδα εξέλιξης της νόσου σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Αιτία – παθολογία – σύνδρομο – σύμπτωμα – πάθηση
Η ειδικότητα της Φ.Ι.Α.Π. έχει σαν στόχο:
Να συμβάλλει στην πρόληψη, στη διάγνωση, στη θεραπευτική παρέμβαση, να βοηθήσει-επανεκπαιδεύσει τον ασθενή να χρησιμοποιήσει ότι του έχει απομείνει σε λειτουργία, να βοηθήσει με την τεχνολογία αντικαθιστώντας τη «φύση», να επανεντάξει το άτομο στην κοινωνία κάνοντάς το πιο λειτουργικό ψυχοσωματικά και να του προσφέρει τις συνθήκες για καλύτερη ποιότητα ζωής. Παρεμβαίνει σε όλα τα στάδια της πάθησης-κάκωσης και σε όλες τις ηλικίες, με τελικό στόχο: την βελτίωση της ανικανότητας και την πλήρη λειτουργική , ψυχοκοινωνική του αποκατάσταση.
Ασχολείται με παθήσεις όπως :
Α. Τραυματική ή αγγειακή βλάβη ή άλλη πάθηση του κεντρικού και περιφερικού νευρικού συστήματος, (Αγγειακά επεισόδια, σκλήρηνση κατά πλάκας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νευραλγίες-νευρίτιδες, πολυνευροπάθεις,κλπ.)
Β. Λειτουργική διαταραχή του μυοσκελετικού συστήματος
(αθρίτιδες, σκολίωση, ακρωτηριασμοί, ρευματοπάθεις, μυαλγίες, τενοντίτιδες κλπ)
Γ. Σύνδρομο οξύ και χρόνιου πόνου.( Μυοσκελετικές, νευρολογικές, ρευματολογικές παθήσεις, κλπ.)
Δ. Συγγενή βλάβη του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος.
Ε. Παθήσεις του αναπνευστικού, καρδιακού συστήματος.
Ζ. Επαγγελματικές παθήσεις (δακτυλογράφοι, χορευτές, μουσικοί, κλπ.)
Η. Αθλητικές κακώσεις.

Για να λειτουργήσει ο στόχος της ΦΙΑπ υπέρ του ασθενούς συνεργάζεται μια ομάδα αποκατάστασης που την τελική ευθύνη και απόφαση των χειρισμών αναλαμβάνει ο ιατρός ΦΙΑπ
Η ομάδα αποκατάστασης περιλαμβάνει:
Γιατρό Φ.Ι.Α.π.(ΦΥΣΙΑΤΡΟ)
Νοσηλεύτρια Αποκατάστασης
Κλινικό Ψυχολόγο
Φυσικοθεραπευτή
Εργοθεραπευτή
Λογοθεραπευτή
Τεχνίτη κατασκευής αρθρώσεων – προθέσεων
Κοινωνικό Λειτουργό
Φυσικά, μέσα στην ομάδα εντάσσεται ο άρρωστος και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Εκτός από αυτή την ομάδα η ΦΙΑπ συνεργάζεται και με άλλες ιατρικές ειδικότητες όπου αυτό είναι απαραίτητο.
Στην Ελλάδα (επειδή έχει χρησιμοποιηθεί –παραποιηθεί κατά κόρον ο όρος Αποκατάστασης) καλό είναι να αναφέρουμε ότι :υπηρεσίες ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ δεν προσφέρουν παρά μόνο οι ειδικοί ιατροί Αποκατάστασης –ΦΥΣΙΑΤΡΟΙ.
Εδώ θα ήθελα να σταθώ ,επειδή υπάρχει από πολλούς άγνοια και σύγχυση με την έννοια της φυσικοθεραπείας. Διευκρινίζω ότι άλλο είναι οι φυσικοθεραπευτές (άριστοι συνεργάτες των ιατρών ΦΙΑπ ) που είναι πτυχιούχοι ΤΕΙ και άλλο Φυσίατροι που είναι πτυχιούχοι Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου και έχουν εκπαιδευτεί επί πέντε έτη στην Ιατρική ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
Θα ήθελα να τονίσω ότι ο Φυσίατρος ασχολείται με το πεδίο της Αποκατάστασης συνολικά, από την διάγνωση μέχρι τον σχεδιασμό και ολοκλήρωση του προγράμματος που οργανώνεται και υλοποιείται από την Ομάδα αποκατάστασης. Τα άλλα μέλη της ομάδας ασχολούνται με τον τομέα της ευθύνης τους συμμετέχοντας, όπως για παράδειγμα ο φυσικοθεραπευτής για την εξάσκηση μιας περιοχής ή την ενίσχυση της μυϊκής δύναμης σε μια περιοχή ή ο εργοθεραπευτής για την βελτίωση της λειτουργικότητας της περιοχής.
Ο Φυσίατρος δηλαδή ασχολείται με την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στη οποία περιλαμβάνονται νοσηλευτική φροντίδα η φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική ή κοινωνική υποστήριξη, ενώ ο φυσικοθεραπευτής με ένα μέρος την αποκατάσταση, την φυσικοθεραπεία, ο εργοθεραπευτής με την εργοθεραπεία κ.λ.π.
Εφαρμόζεται σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Εργαστήρια ΦΙΑΠ, ελάχιστη μονάδα Αποκατάστασης, ιατρεία ΦΙΑπ) δευτεροβάθμιας (κέντρα αποκατάστασης )και τριτοβάθμιας, με διαφορετικής βαρύτητας και στάδια «αναπηρίας» σε κάθε μία.