Ευρετήριο Άρθρου
Προσθέσεις κάτω άκρων σε κολοβώματα...
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Σελίδα 7
Σελίδα 8
Σελίδα 9
Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12
Όλες οι Σελίδες
ΘΗΚΗ
Είναι το σπουδαιότερο τμήμα της πρόσθεσης. Αν η θήκη ή θήκες δεν είναι καλές ο καλύτερος μηχανισμός του γόνατος να τοποθετηθεί θα αποτύχει η πρόσθεση.Κατ’ αρχή υπάρχουν οι λεγόμενες «Διαγνωστικές θήκες».
Κυρίως έχουμε:
1) Συνήθης- Κλασική .Σχήμα κωνοειδές. κατασκευάζεται από δέρμα,ξύλο,αλουμίνιο.
Συνήθως την προτιμούν ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να προσαρμοστούς στις νεώτερης γενιάς θήκες. Το βάρος του κολοβωματία εκφορτίζει στο γλουτό, στο ισχιακό κύρτωμα και στις πλάγιες περιοχές του κολοβώματος. Αντιθέτως η περιφερική περιοχή είναι χωρίς φόρτιση.Εχει κονικό σχήμα με ίδια ύψη από τις τέσσερες πλευρές και λειτουργεί με το σύστημα του κενού  στην προσαρμογή του κολοβώματος.
Μειονεκτήματα: #Υπερβολική πίεση στις οστικές προεξοχές και στους μύς και μαλακά μόρια
                            # Λειτουργει σαν «πιστόνι» άρα χρειάζεται ζώνη στήρηξης.Αυτό εμποδίζει την καλή κίνηση της πρόσθεσης και εμποδίζει την καθιστή θέση.
                            # Η ισχιακή στήρηξη προκαλεί προβλήματα στο δέρμα .
                           # Η περιφερική περιοχή δεν αρδεύεται καλά (οταν είναι σε ανάρτηση που δεν φορτίζεται),με αποτέλεσμα οίδημα σε αυτό το επίπεδο.