Ευρετήριο Άρθρου
Προσθέσεις κάτω άκρων σε κολοβώματα...
Σελίδα 2
Σελίδα 3
Σελίδα 4
Σελίδα 5
Σελίδα 6
Σελίδα 7
Σελίδα 8
Σελίδα 9
Σελίδα 10
Σελίδα 11
Σελίδα 12
Όλες οι Σελίδες
ΓΟΝΑΤΟ:  Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει
Α. Οσον αφορά την τοποθέτηση των μηχανισμών                                         
              1) Εξωσκελετικό
              2) Ενδοσκελετικό ή Modular( Συναρμολογούμενο)
Εξωσκελετικός τύπος:
Εχει απλή μορφή
Οι μηχανισμοί είναι εκτεθιμένοι
Κατασκευάζεται από ελαφρά υλικά ( ξύλο , μέταλλο και πλαστικο) (25-7).
 Χρησιμοποιείται γιά νέους με αυξημένο σωματικό βάρος και σωματική δραστηριότητα. Γιά ηλικιωμένους που θέλουν πιό ελαφρύ,κατασκευά-
ζεται από πλαστικό.(25-8)
Ενδοσκελετικός τύπος:
Εχει σύμπλοκο μηχανισμό
Πιό μικρό μέγεθος από ατσάλι ή τιτάνιο
Συνδέεται με διάφορα εξαρτήματα (modular)που καλύπτονται από πολυουρεθάνη γιά αισθητικούς λόγους(25-9)