ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ

 • 1. Μεταπτυχιακό εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Εργαστήριο Ανοσολογίας στην κλινική Ρευματολογία» της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας.
 • 2. Ενημερωτικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το AIDS του Υπουργείου Υγείας 23-24/3/1989
 • 3. Σεμινάριο «Ακράτεια ούρων» από την Ουρολογική κλινική της Πολυκλινικής Αθηνών.
 • 4. 1o,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο, Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.Απ.
 • 5. 15ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 9-13/5/1989
 • 6.16ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 8-12/5/1990
 • 7.Συμπόσιο Φ.Ι.ΑΠ. «Αγγειακά Εκγεφαλικά Επεισόδια».
 • 8.1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον σακχ.Διαβήτη 1/4/1989
 • 9.Διαγνωστικά,Θεραπευτικά,και κοινωνικά προβλήματα της Επιληψίας, Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, Αθήνα 22/5/1989
 • 10.1ο Πανευρωπαϊκό συνέδριο μαστολογίας ,Αθήνα 27-30/3/1988
 • 11.14οΠανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 3-7/5/1988
 • 12. 3ο Πανιταλικό Εθνικό Συμπόσιο «Laser για το μυοπεριτοναικό πόνο στους γηριατρικούς ασθενείς, Μιλάνο Ιταλία,6-7/6/1992
 • 13.17ο Αθλητιατρικό Συνέδριο της Αθλητιατρικής Ένωσης των Λατινικών χωρών και των Χωρών της Μεσογείου, Αθήνα 25-28/6/1991.
 • 14.1ο μεταπτυχιακό σεμινάριο των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπεδικής και Τραυματολογίας, Αθήνα 15-17/9/1988.
 • 15.2ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Γεροντολογίας -Γηριατρικής Αθήνα,6-8/6/1991
 • 16.4ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αθλητιατρικής Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη,19-22/6/1997.
 • 17.1ο, Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδρια Φ.Ι.Απ. 10-11/11/1990 Εθ.Ιδρ.Ερευνών, Αθήνα.
 • 18. 2ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 6-8/111992 Ευγενίδειο Ιδρυμα, Αθήνα
 • 19. 3ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 27-28/5/1995 Πολεμικό Μουσείο Αθηνών 20 1η Επιστημονική Ημερίδα ,Κλινική Φ.Ι.Απ.401 Γ.Σ.Ν.Α, Αθήνα ,21/3/1998
 • 21. 4ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ΦΙΑπ 13-14/12/1997 Κέντρο Αγροτ.Τραπεζας Καστρί
 • 22. 1o Convegno Internazionale del ULMMMA 1o corso di aggiornamento ROMA 3-4-5 Aprile 1998
 • 23. 6ο Συμπόσιο Φυσιατρικής και Φυσικοθεραπείας Κεφαλονιά 4-6/9/1998
 • 24. Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ελληνικής Εταιρείας Φ.Ι.Απ. !998-!999
 • 25.Σεμινάριο Μελέτης και εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών, της Ελληνικής εταιρείας Μελέτης και Εφαρμογής Ιατρικών Χειρισμών, μέλος της U.L.M.M.M.A.,: 1-3/10/1999 Νοσοκομείο Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Σωτηρία»
 • 26.1η Ημερίδα της ΕΕΜΕΙΧ με Θέμα: “ Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Ιατρικών χειρισμών-Manual Medicine” 6/11/1999 Νοσοκομείο ΚΑΤ. Αθήνα.
 • 27. 2η Επιστημονικη ημερίδα κλινικής ΦΙΑΠ 401 ΓΣΝΑ
 • 28.Εντατικό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Οστεοπόρωση, 3-4- Μαρτίου 2000 Αμφιθέατρο 251 Νοσ. Αεροπορίας Αθήνα , Ελλ. Ρευματολογική Εταιρεία.
 • 29.1ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 4/10/1998 401 ΓΣΝΑ,Θέμα : «Λειτουργική Εκτίμηση»
 • 30.2ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 29/11/1998 401 ΓΣΝΑ,Θέμα « Φυσικά Μέσα –Θερμοθεραπεία»
 • 31. 3ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 24/01/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα» Ορθώσεις»
 • 32.4ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 21/03/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα «Προσθέσεις»
 • 33.5ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 23/05/1999 401 ΓΣΝΑ,Θέμα « Ηλεκτροδιάγνωση».
 • 34.6ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 10/10/1999 401 ΓΣΝΑ, Θέμα «Πολλαπλή σκλήρυνση».
 • 35.8ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 23/01/2000 401 ΓΣΝΑ ,Θέμα «Παθήσεις του εξωπυραμιδικού συστήματος».
 • 36.9ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 19/03/2000 401 ΓΣΝΑ, Θέμα « Μυοπάθειες»
 • 37.10ο Μετεκπαιδευτικό μάθημα Ελληνικής Εταιρείας ΦΙΑπ 28/05/2000 401 ΓΣΝΑ, Θέμα « Νευρογενής κύστη –επιπλοκές».
 • 38.3η Επιστημονική Ημερίδα κλινικής ΦΙΑπ. 401 Αθήνα, ΓΣΝΑ 27/05/2000
 • 39. 3ο Μεσογειακό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,4-7 Σεπτεμβρίου 2000 Αθήνα
 • 40. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 4-7-,Σεπτεμβρίου 2000 Αθήνα
 • 41. Μετεκπαιδευτικό Μάθημα της Εταιρείας ΦΙΑπ., «Οξύς και Χρόνιος Μυοσκελετικός πόνος- Νευροφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Αντιμετώπιση»,Βιβλιοθήκη Νοσοκομείου «Υγεία»,08/10/2000
 • 42. 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων δυνάμεων, 8-11/11/2000, Θεσσαλονίκη
 • 43. 1ο Workshop Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, με θέμα :« Τεχνικές Αντιμετώπισης Επώδυνων συνδρόμων», 2/12/2000 Αμφιθέατρο του 401 ΓΣΝΑ.
 • 44. Μετεκπαιδευτικό μάθημα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα « Επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα της περιοχής του αυχένα», 3/12/2000 401 ΓΣΝΑ
 • 45.Μετεκπαιδευτικό μάθημα της ΕΕΦΙΑπ με θέμα: « επώδυνα μυοσκελετικά σύνδρομα των άνω άκρων»,28/1/2001, 401 ΓΣΝΑ.
 • 46.Σεμινάριο μελέτης και εφαρμογής Ιατρικών χειρισμών, 401 Γ.Σ.Ν.Α 18-20 Μαϊου 2001 Αθήνα
 • 47. Ελλαδο-Κυπριακές ημέρες Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης 23, 24/03/2002 Λεμεσσός Κύπρος
 • 48. Μετεκπαιδευτικό μάθημα (Workshop) της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης με θέμα”Εφαρμογή Βοτουλινικής τοξίνης τύπου Α” 13-14 Απριλίου 2002 Αμφιθέατρο 401 ΓΣΝ Αθηνών.
 • 49. Εκπαιδευτική επιστημονική εκδήλωση τμήματος ΦΙΑπ. «Υγεία» «Αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην κλινική πράξη ΦΙΑπ. 17/11/2002 Αμφιθέατρο Μαιευτηρίου Μητέρα Αθήνα.
 • 50. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης « Ποιότηα ζωής-Ποιότητα Φροντίδας», 29 Νοεμβρίου –2 Δεκεμβρίου 2002 Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη
 • 51. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θ’εμα: « Εφαρμογές ηλεκτροθεραπείας στην Αποκατάσταση» που διοργανώθηκε από την ΕΕΦΙΑπ. Και πραγματοποιήθηκε Το Σάββατο 10 Μαϊου 2003 στο Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ.
 • 52. 2nd World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine- ISPRM. “Reflection on Advances in Rehabilitation- Future Challenges Prague, Czech Republic, May 18 –22, 2003
 • 53. Μετεκπαιδευτικό μάθημα με θέμα :«Πρωτόκολλα θεραπευτικής στο βελονισμό». Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Βελονισμού, Βασ.Σοφίας 54 Αθήνα, 03/02/2003
 • 54. 20 Ιατρικό και κοινωνικό Συνέδριο Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών με Θέμα : «Η επίδραση του χρόνιου στα άτομα με τραυματική βλάβη νωτιαίου Μυελού» Λειτουργική αποκατάσταση-Προοπτική, με τη συνεργασία Α’ και Β’ Κλινικής Αποκατάστασης Ε.Ι.Α.Α. 5-7 Δεκεμβρίου 2003 Novotel Athens Αθήνα.
 • 55. 2ο Συμπόσιο Κλινικής Αποκατάστασης Ε.Ι.Α.Α. με θέμα « Μυελικός αυτοματισμός: Η αξιοποίηση της «παθολογίας» στη λειτουργικότητα του παραπληγικού» 5.7Δεκεμβρίου 2003 NOVOTEL ATHENS , Αθηνα
 • 56. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: « Εμβιομηχανική και Ανάλυση Βάδισης» που διοργανώθηκε από την ΕΕΦΙΑπ. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2003 στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 401 ΓΣΝΑ.
 • 57. Διημερίδα ιατρικού Βελονισμού. 6-7 Μαίου 2006 ξνεοδοχείο Golden Age Οργάνωση Acu Science, Διεθνές μετεκπαιδευτικό κεντρο Βελονισμού.
 • 58. Σύνδρομα Μυοπεριτοναικού πόνου και θεραπευτική προσέγγιση 21/5/2005 Θεσσαλονίκη
 • 59. Abdominal Acupuncture ,Αθήνα 21/10/2006
 • 60. 7ο. ,8ο,9ο,10ο,11ο Πανελλήνια Συνέδρια ΦΙΑΠ
 • 61. παρακολούθηση «Εργαστήριο ενδαρθρικών εγχύσεων» με πρακτική εξάσκηση Αθήνα 29/01/2012 από την Ελληνικη Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
 • 62. 3,4 02 /2012 Παρακολούθηση διήμερου workshop στη Verona Italy με θέμα προλοθεραπεία (prolotherapy) University of Wisconsin School of Medicine and Public Health Director, Hackett Hemwall Foundation και από την Ιταλική Εταιρεία προλοθεραπείας.(SIMFER)
 • 63. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου θεραπευτική διαχείριση του αυτόνομου Νευρικού Συστήματος και εν τω βάθει τεχνικές εγχύσεων σε αυτόνομα γάγγλια..» από την Ελληνική εταιρεία neuraltherapy στις 2,2/03/2012
 • 64. 23,24, 03/2013 Παρακολούθηση workshop θεωρία-πρακτική εφαρμογής προλοθεραπείας στο Treviso Italy
 • 65. παρακολούθηση Workshop εφαρμογής -θεραπείας με κρουστικά κύματα στο KΙΕΒΟ 17/04/2013
 • 66. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου διαρκείας 28 ωρών με θέμα «Παθολογία του Μυοσκελετικού συστήματος» από την Ελληνική εταιρεία neuraltherapy και την Deutsche Gesellschaft fur Akupunktur und Neuraltherapie στις 25-28/10/2013
 • 67. Παρακολούθηση του σεμιναρίου «τοπογραφική ανατομία στη Neural Therapy I” 26,27 Απριλίου 2014
 • 68. Παρακολούθηση του Παγκόσμιου workshop of Neural Prolotherapy Ferrara Italy 09-12/5/2014 από το The Hachett Hemwall Foundation και την SIPRO.
 • 69. Παρακολούθηση Παρακολούθηση σαν assistant instructor το prolotherapy workshop lower limb module από την ΕΕΦΙΑπ και την την Ιταλική Επιστημονική εταιρεία προλοθεραπείας SIPRO Αθήνα 12,13/07/2015
 • 70. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου Neural Therapy με αντικείμενο την κεφαλαλγία και τις Γυναικολογικές –ουρολογικές παθήσεις διάρκειας 28 ωρών που πραγματοποιήθηκε στηνΑθήνα από 25-28 Οκτωβρίου 2014.
 • 71.Παρακολούθηση πρακτικού workshop στην Istanbul Turkey, 16,17/01/2015 που οργανώθηκε από τις The Hachett Hemwall Foundation , την SIPRO(Ιταλική εταιρεία προλοθεραπείας, Turkey prolotherpay association.
 • 72. Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου στην neural therapy με θέμα :αυτόνομο νευρικό σύστημα και εν τω βάθει τεχνικές» Αθήνα 20-22/03/2015.
 • 73. Παρακολούθηση σεμιναρίου neural Therapy με θέμα τοπογραφική Ανατομία ,Αθήνα 9,10/05/2015
 • 74. Παρακολούθηση σαν assistant instructor το prolotherapy workshop upper limb module από την ΕΕΦΙΑπ και την την Ιταλική Επιστημονική εταιρεία προλοθεραπείας SIPRO Αθήνα 29,30/05/2015
 • 77. Παρακολούθηση του σεμινάριου Neural Therapy ,με θέμα φυσιολογία και παθολογία του στοματογναθικού συστήματος, διάγνωση και θεραπεία πεδίων διαταραχών της στοματογναθικής περιοχής, τεχνικές εγχύσεων, Αθήνα 13, 14/06/201
 • 78. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine in conjunction with the 120th Congress of the German Society of Physical Medicine and Rehabilitation & the Annual Meeting of the Austrian Society of Physical Medicine and Rehabilitation | 19 - 23 June 2015 - Maritim Hotel – Berlin
 • 79. Παρακολούθηση του πρακτικού σεμιναρίο στην Neural therapy με αντικείμενο τις τεχνικές αποτοξίνωσης στα χρόνια νοσήματα διαρκείας 24 ωρών στην Αθήνα 19-21/09/2015
 • 80. Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα : «basic principles of bioresonance and use of Biomedis device” –Βιοσυντονισμό στις 26,27/9/2015 στην Θεσσαλονίκη
 • 81. Παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου διαρκείας 64 ωρών με θέμα «Anatomy for neuraltherapists” στο Ινστιτούτο Ανατομίας του Πανεπιστήμιου Graz στην Αυστρία 27-31/10/2015
 • 82. Παρακολούθηση σεμιναρίου βασικού κύκλου εκπαίδευσης στην Neural Therapy 16 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 12, 13/12/2015
 • 83. Παρακολούθηση θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου με θέμα : “Αντιμετώπιση του επείγοντος περιστατικού στα πλαίσια άσκησης της Neural Therapy" διαρκείας 4 ωρών που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2016
 • 84. Απόκτηση διπλώματος μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Neural therapy στις 6/02/2016
 • 85. Απόκτηση διπλώματος μετά από γραπτές και προφορικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της Neural therapy στις 6/02/2016
 • 86. Παρακολούθηση του θεωρητικού και πρακτικού σεμιναρίου στα πλαίσια της οζονοθεραπείας από την Societa Scientifica di Ossigeno Οzono Terapia(SIOOT), Bergamo 05/03/2016
 • 87. Παρακολούθηση εργασιών, για αντιμετώπιση επώδυνων παθήσεων ,με την μέθοδο της neuromodulation (στα πλαίσια της Neural Therapy) στο Rome American Hospital στη Ρώμη στις 26,27/04/2016.
 • 88. Συμμετοχή ,σαν εκπαιδευτής , στο Prolotherapy Workshop της SIPRO και HACKETT HEMWALL PATTERSON FOUNDATION Grecce Prolotherapy Mission 3-5 /6/2016 ΚΡΗΤΗ
 • 89. Παρακολούθηση του Σεμιναρίου "Spine prolotheray" που έγινε στην Φερράρα Ιταλία από την SIPRO 5-7 /11/2016
 • 90. Παρακολούθηση σεμιναρίου  με θέμα “shock wave Athens” εφαρμογή κρουστικών κυμάτων ,που έγινε στην Αθήνα 14-15/5/2016.
 • 91. Παρακολούθηση του "3rd International Musculoskeletal ultrasound Course " που έγινε στην Αθήνα από την MITOS  1-3/12/2016
 • 92. Παρακολούθηση σεμιναρίου Βελονισμού ,14 ωρών με θέμα»Foundations of master Tung’s Accupuncture System &The I-Ching balance Methods” πού έγινε στην Αθήνα  24 - 25 Σεπτεμβρίου  2016
 • 93. Συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής στο Greek prolotherapy Mission 2017 που έγινε  από το «European School of Prolotherapy -SIPRO" στα Ανώγεια Κρήτη 05/6/2017-09/6/2017.
 • 94. Συμμετοχή στην εθελοντική εφαρμογή προλοθεραπείας "Greek prolotherapy Mision 2017"που έγινε στην Κρήτη ,Ανώγεια από την European School of Prolotherapy στις 2-10/06/2017
 • 95. Συμμετοχή στην εθελοντική εφαρμογή προλοθεραπείας "Greek prolotherapy Mision 2017"που έγινε στην Κρήτη ,Ανώγεια από την European School of Prolotherapy στις 21-23/07/2017
 • 96. Παρακολούθηση  σεμιναρίου με θέμα : εφηρμοσμένη κινησιολογία (applied kinesiology & interlink methods)  που έγινε στην Αθήνα 11-12 Νοεμβρίου 2017
 • 97. Παρακολούθηση  σεμιναρίου με θέμα : εφηρμοσμένη κινησιολογία (applied kinesiology & interlink methods)  που έγινε στην Αθήνα 16-17 Δεκεμβρίου  2017
 • 98. Παρακολούθηση του σεμιναρίου “Prolotherapy Master Class” που έγινε από την SIPRO ,στη Ferrara Italy  08-10/02/2018
 • 99. Παρακολούθηση-εκπαίδευση   ημερίδας  με θέμα «εφαρμογή επιθέματος Quteza”  που έγινε στην Αθήνα  12/05/2018
 • 100. Συμμετοχή σαν κλινικός εκπαιδευτής στο Greek prolotherapy Mission 2018 που έγινε από το «European School of Prolotherapy –SIPRO” στα Ανώγεια Κρήτη 01-08 Ιούνιο 2018
 • 101. Παρακολούθηση σαν κλινικός εκπαιδευτής του σεμιναρίου " prolotherapy spine module" που έγινε από την "European School of prolotherapy" στην Αθήνα 14, 15 Δεκεμβρίου 2018